Liturgiegroep
De liturgiegroep zoekt elke keer wanneer Mitswa in een viering zingt, in samenspraak met de dirigent en de voorganger, de liederen en teksten (gebeden, gedachtes etc.) uit die bij de lezingen en het thema van de viering passen.
Voor de Kerst- en Paasviering is er een uitgebreide voorbereiding met de voorganger om zo tot een mooie viering te komen.
 
Muziekcommissie
De muziekcommissie bestaat uit een aantal leden van het koor en combo die voor het koor nieuwe (kerk)muziek uitzoeken.
Voorwaarde is dat de muziek wel een religieuze inhoudt heeft en er kloppende partituren van aanwezig zijn.
 
Koffiegroep kerstviering en laatste repetitie
Voor de kerstviering op 24-12 drinken de leden gezamenlijk gezellig een kopje koffie/thee met soms een bittertje erbij om de kelen te smeren en warm te worden.
Ook de laatste repetitie van het seizoen wordt 'feestelijk' afgesloten. De leden nemen zelf hapjes en drank mee en na de repetitie is er een gezellige after-sit in De Herberg. Verscheidene leden nemen de co√∂rdinatie voor deze gebeurtenissen op zich.  
 
Mappenbeheer 
De zangmappen worden beheerd door de bibliothecaris van het koor. Zij zorgt voor genummerde bladmuziek en voor zangmappen. Voor de kerst heeft het koor een aparte zang map. Het combo en de dirigent hebben een aparte map met uitgebreide bladmuziek (pianobegeleiding, akkoorden e.d.).
 
Uitzinggroep
Uitzingen wordt ongeveer 1-2 keer per jaar gedaan door het koor. De uitzinggroep gaat op locatie kijken, voert gesprekken met de parochie o.a. waar wordt gezongen en in overleg wordt er een viering samengesteld.
 
Lief en leed groep
Vanuit het bestuur wordt er bij lief en leed een kaartje, bloemetje of andere attentie naar leden gestuurd of gebracht. Ook bij geboortes van bijv. kleinkinderen e.a. wordt via de mail naar de leden bericht gestuurd. Zo blijft men op de hoogte van elkaars lief en leed.
 
 Redactie koorkrant 'De Flits'
 Het koor heeft ook een eigen nieuwskrantje 'De Flits'. Hierin staan de verjaardagen gemeld, de data van vieringen, de liturgische kleuren i.v.m. de kleding en andere nieuwsfeiten. Ook 'De Pen' is een terugkerend item: in elke Flits stelt een koorlid zich voor aan de rest van de groep zodat men elkaar wat beter leert kennen. De leden kunnen zelf ook informatie aandragen.

 Facilitaire werkgroep
 In de wintermaanden repeteert het koor in parochiehuis De Herberg. Voor de repetitie zorgen de heren voor de digitale piano, muziekstandaard, 'bok' en tafels. De dames zetten alle stoelen klaar en na de repetitie wordt alles weer netjes teruggezet. In de zomermaanden repeteert het koor in de kerk; de heren zorgen dan ook voor de piano en de 'bok'.