Afbeelding invoegen  
Marleen Krom, voorzitter

Marleen is sinds de oprichting van het koor nauw betrokken bij Mitswa. In het bestuur heeft zij de functie van voorzitter op zich genomen en is dat nu nog steeds. Met haar jarenlange zangervaring bij de alten is zij een grote steun voor nieuwe zangers die bij ons koor komen zingen.
Marleen is binnen de parochie waar ons koor zingt ook actief: als vrijwilligster in de crèche en als secretaris van het Parochiebestuur.

    

Afbeelding invoegen  
Conny Huiberts-Langelaan, penningmeester, contactpersoon uitzingen en liturgie

Conny is vanaf de oprichting van Mitswa bij het koor betrokken. Ze heeft altijd gezongen bij het koor Oktopus, een voorloper van Eigen Wijs en Mitswa. Conny is jarenlang actief geweest als secretaris maar is sinds een paar jaar penningmeester.
Ze is binnen het koor en de parochie ook op andere vlakken actief: Conny houdt de zangmappen van het koor bij, verzorgt de boekjes voor de vieringen, is contactpersoon bij het uitzingen en beheert bij toerbeurt de kerktelefoon van de parochie.        

 
Afbeelding invoegen  
Charlotte Holthuijsen, dirigent, secretaris, webmaster, PR

Charlotte is sinds 1990 als fluitiste bij Mitswa gekomen. Toen er een vacature was voor het bestuur heeft zij zich aangemeld en is secretaris geworden. Met de komst van alle social media heeft zij zich bekwaamd in het opzetten van de website van het koor, het inrichten van de Facebook pagina's voor het koor en houdt de Twitter berichten voor het koor bij. Sinds augustus 2015 is zij ook als dirigent verbonden aan het koor.
http://www.leveninnieuwvennep.nl/geestelijk-leven/katholieke-kerk/9-charlotte-van-damme 
 
 
Afbeelding invoegen  
 Gerda Hulsbosch, algemeen bestuurslid
 
 Gerda is sinds mei 2017 aan het bestuur verbonden als tijdelijk lid en sinds oktober 2017 als algemeen bestuurslid. Met veel plezier zingt zij bij de alten en onderhoudt contacten met koorleden en dirigent. Ook verzorgt zij de attenties en kaarten bij "lief een leed".
 
 
 
 

 
 
Marja Stange, algemeen bestuurslid
 
Marja is sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid. Sinds een paar jaar zingt Marja bij de alten en onderhoudt, net als Gerda, contact met dirigent, pianist en koorleden.