Ritmisch koor Mitswa is in september 1992 opgericht door een paar enthousiaste jongeren.
Omdat het een "doorstart” van een ander koor was werd er gezocht naar een nieuwe, pakkende naam die ook een betekenis had. Ideeën genoeg maar wat aansprak was het woord Mitswa, opdracht.
"We hebben een ‘opdracht’ om Gods woord in woord en gezang te verspreiden” was kortgezegd de gedachte.
 
Nu, 21 jaar later, met de komst van internet en de oprichting van onze eigen website, zijn wij erop gewezen dat de naam Mitswa inderdaad de vertaling opdracht kent maar een geheel eigen betekenis heeft en in de Joodse religie een belangrijk woord is.
(Nb: in de vroege jaren 90 hadden we nog geen internet en was men niet zo bezig met betekenissen van woorden).
 
Als koor blijven wij onze ‘opdracht’ vervullen met zang en gebed maar zijn ons ook bewust van de betekenis van het woord voor de Joodse religie.
Daarom hebben wij hieronder de (meerdere) betekenissen van het woord Mitswa neergezet zodat de meerdere betekenissen van het woord worden uitgelicht.
Uiteindelijk geloven we allemaal in God maar vullen dat op onze eigen (religieuze) manier in.
 
1. Het Hebreeuwse woord ‘Mitswot’ kunnen we het beste vertalen met: opdrachten, instructies;
enkelv: ‘Mitswa’, dat betekent: instellen; voorschrijven; iemand iets opdragen; aanstellen; bevel geven; een bode zenden; op orde stellen.
 
Bron: onbekend, augustus 1992

2. Mitswa, of Nederlands-Jiddisj: mitswe (Hebreeuws: מצווה, meervoud mitswot, van tsiwa - beviel) is het Hebreeuwse woord voor gebod en wordt in het jodendom gebruikt om te verwijzen naar de wetten in de Thora of de uitwerking hiervan in de joodse wet. In wijder gebruik kan een 'mitswa' ook een handeling van barmhartigheid zijn die niet expliciet wordt geboden in het jodendom, zoals de begrafenis van het lichaam van een onbekend persoon. Volgens het jodendom zijn vrijwel alle morele handelingen (die niet botsen met expliciete wetten) in essentie goddelijke geboden.
 
Bar-Mitswa/Bat-Mitswa
Vanaf het moment dat een persoon volgens het jodendom volwassen is, wordt zij/hij geacht de geboden te vervullen. Dat is bij meisjes op twaalfjarige leeftijd en bij jongens op dertienjarige leeftijd. Vandaar ook dat op die dag respectievelijk het bat mitswa- en het bar mitswa-feest wordt gevierd (dochter respectievelijk zoon van het gebod). De religieuze verplichting om de mitswot te vervullen staat evenwel los van het al dan niet vieren van het feest.
 
Bron: Wikipedia, december 2013