Lidmaatschap
 
Het lidmaatschap van ons koor bedraagt € 75,- per kalenderjaar. Het zangseizoen begint altijd na de zomervakantie.
 
In september/oktober hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering, dan kan het bedrag evt. bijgesteld worden.
 
Van dit bedrag betalen wij de kosten voor onze pianist, de bladmuziek en lidmaatschap aan korenvereniging en website.
Bij de repetities en na de vieringen zijn koffie en thee gratis. Alleen na de repetitie zijn de consumpties (fris, bier, wijn) voor eigen kosten tegen een lage prijs. Ook verzorgt het bestuur na elke repetitie wat snacks in de vorm van nootjes of chips.
 
Zingen "op verzoek"
Ons koor bestaat grotendeels uit (nog) werkende leden dus zingen bij rouw- en trouw op door de weekse dagen is moeilijk. Ook in het weekend lukt dat niet altijd. We zingen wel, volgens afspraak en uitnodiging, in andere parochies of instellingen tegen vergoeding. 
Mocht u een verzoek hebben: vragen kan altijd. 
 
Kosten:
Uitzingen in kerken en instellingen ca. € 175,- (binnen regio geen reiskosten)
Rouwdiensten en bruiloften ca. € 200,- (binnen regio geen reiskosten)
Overige verzoeken: in overleg met de penningmeester
(Van dit bedrag moeten wij volledig onze pianiste en dirigente betalen. Wat overblijft is vergoeding aan het koor om de koorkas aan te vullen).