Vroeger…..

-         Stond het koor op het sanctuarium (priesterkoor) of op de verhoging naast het orgel

-         Zaten het koor in losse banken die elke keer klaargezet moesten worden

-         Zaten ze ook wel in stoelen op podiumdelen die voor de gelegenheid werden neergezet

-         Repeteerde het koor op dinsdagavond. Na een paar jaar werd de repetitieavond de zondagavond.

-         Heette het koor Jongerenkoor Mitswa. Dat is later veranderd in Ritmisch koor Mitswa

-         Hielden we plakboeken bij van al onze activiteiten

-         Stonden we regelmatig in het Witte Weekblad met nieuws

-         Werd er na de viering vaak koffie gedronken door leden bij De Rustende jager

Vroeger? Ja, vroeger was alles anders……

 

Vroeger…..

-         Hadden we de Mitswa krant (In 1995 gestart, sinds 2013 De Flits)

-         Werd de krant op A4 formaat afgedrukt en uitgedeeld. Later werd dit als boekje verspreid.

-         Had het krantje soms wel 8-10 kantjes (1 maal zelfs 16 A4-tjes!)

-         Dronken we koffie in de pastorie, links van de kerk

-         Hadden we koffiebeurten want er was geen beheerder

-         Moest er na afloop ook afgewassen worden, wat best wel gezellig was

-         Zijn we een paar keer in (voormalig Oost-)Duitsland geweest

-         Hadden we nog geen mail, mobiele telefoons e.d. en moesten we voor contacten met Duitsland brieven schrijven of (zeldzamer) telefoneren

-         Waren we voor een weekend weg naar Duitsland al een jaar van tevoren bezig met regelen

Vroeger? Ja, vroeger was alles anders……

 

Tegenwoordig…..

-         Repeteert het koor op maandagavond

-         Zijn we naarstig op zoek naar heren die het leuk vinden om bij ons koor te zingen

-         Repeteren we afwisselend in de kerk of Herberg

-         Hebben we bij het koffiedrinken ook een beheerder die ons veel werk uit handen neemt

-         Drinken we na afloop van de repetitie nog gezellig wat fris, een biertje of wijntje

-         Zingen we in de kerk in vaste banken aan de zijkant

-         Hebben we e-mail, mobiele telefoons en twitteren we

-         Gaat alles veel sneller en  heeft iedereen het druk wat soms ook te merken is bij de opkomst van de leden

-         Denken we met weemoed terug aan vroeger….. toen alles anders was