Dit jaar bestaat "Ritmisch koor Mitswa” 30 jaar. In september 1992 is het koor opgestart door een aantal oud-leden van het opgeheven jongerenkoor "Eigen Wijs”. Zij hadden alle jongeren van de parochie aangeschreven, omdat zij een nieuw koor wilden opstarten. Van de jongeren kwam niet zo heel veel respons, maar de wat "oudere jongeren” waren zeer geïnteresseerd. Er werd een koor opgericht met de naam "Mitswa” wat een Hebreeuws woord is voor: "opdracht, roeping”.

De eerste viering was met Kerstmis 1992. Met ongeveer 18 leden heeft Mitswa deze viering muzikaal verzorgd. Ook de teksten waren door Mitswa leden uitgezocht. De dirigent was destijds Rob Fase. De muzikale begeleiding gebeurde door Dennis van Tol op een oud orgeltje.

Al gauw werd er een echt combo gevormd, want er kwamen twee muzikanten bij: Fred Kolman op gitaar en Aad van der Poel als drummer. De mannelijke zangers lieten het toen nog afweten.

In september 1994 gaf Mitswa haar eerste concert. Dit concert was bedoeld om geld in te zamelen voor de klokkentoren van het dorp Kloster Neuendorf in Duitsland. De broer van dirigent Rob had, via een Rotterdams koor, contacten opgedaan in het voormalige Oost-Duitsland. Door die contacten werd jongerenkoor Mitswa uitgenodigd om in Kloster Neuendorf te komen zingen. Het koor is daar toen met vier busjes naar toe gereden. Op vrijdagmorgen vroeg weg en op zondagavond was iedereen weer thuis. Er werd gelogeerd bij dorpsbewoners.

 

Toen Mitswa in februari 1995 meedeed aan een Gospel festival in de Gereformeerde Kerk werd het koor aangekondigd als "Venneps Meisjeskoor”. Als reactie hierop werden verwoede pogingen gedaan om mannen te ronselen voor het koor. Er werd zelfs een speciale "mannenavond” georganiseerd. Dit alles had weinig resultaat. Maar de aanhouder wint….. uiteindelijk lukte het om vijf mannen als zangers bij Mitswa te krijgen.

In juni 1995 kwam de eerste Mitswa krant uit . In dat jaar werd ook een Kerstconcert gegeven.

In 1996 wordt er een keyboard aangeschaft door het koor om de begeleiding nog beter te laten klinken. Als het koor dat jaar wederom naar Duitsland gaat om een concert te geven, wordt het oude orgeltje geschonken aan de Duitse geloofsgemeenschap van Kloster Neuendorf, Jävenitz en Hottendorf.

Aangezien het koor inmiddels gegroeid was tot ongeveer veertig leden, werd de reis naar Duitsland ondernomen in een speciaal daarvoor gehuurde bus.

Van de repetities op dinsdagavond was het koor inmiddels overgestapt naar de zondagavond. De naam werd ook veranderd van "jongerenkoor” naar "Ritmisch koor Mitswa” wat gezien de gemiddelde leeftijd van de leden beter paste.

In 1997 bestond het koor 5 jaar. Dat werd op 10-10 gevierd met een concert, gegeven door Mitswa en Eigen Wijs en Oktopus, de vorige jongerenkoren van deze parochie. Dit was een geweldig succes. Na het concert is nog lang nagepraat en werden veel herinneringen opgehaald.

 

Het koor heeft niet alleen in Duitsland gezongen. Ook werd er in verschillende plaatsen in Nederland uitbundig gezongen. Zo zong Mitswa in haar beginperiode regelmatig in de Westerkim en af en toe werd er gezongen in een gezinsvervangend tehuis zoals de Amerpoort in Baarn.

Bij oecumenische vieringen is er een aantal keer gezongen in de PKN (Gereformeerde kerk.

Er is ook gezongen tijdens een praise avond in de Ned. Hervormde kerk maar ook het andere uiterste: we hebben gezongen tijdens een uitvoering van Drumband Irene in de Vespohal.

 

Op 10-10-2002 vierde Mitswa haar 10 jarig bestaan. Het koor bestond uit 50 leden waaronder 12 mannen. Het combo bestond uit 7 leden: keyboard, gitaar, basgitaar, drums, klarinet, blokfluit en dwarsfluit. Niet alleen het aantal koorleden en comboleden groeide, ook het repertoire van Mitswa bleef groeien. In de beginperiode zong het koor veelal eenstemmige liederen. Nu 2002 was dat meestentijds meerstemmig tot vierstemmig aan toe.

Om het jubileum te vieren is het koor een dagje uit geweest naar Wijchen. Eerst werd daar gezongen in de dorpskerk. De pastoor was een goede bekende van onze pastor Jan Lange.

Na de viering werd er geluncht en ging het koor op weg naar de boot voor een prachtige vaartocht.

De dag werd afgesloten met een diner bij de chinees.

 

De jaren daarna ging het ledental wat afnemen door drukte van werk, gezinnen en verhuizingen. Ook toetsenist Dennis besluit om te stoppen met het begeleiden van het koor.  Het combo zat nu zonder keyboardbegeleiding. Na overleg werd er besloten om zonder toetsenist door te gaan maar met de fluiten en klarinet als begeleiding van het koor. Koor en combo moesten hier wel aan wennen. Om alles in goede banen te leiden werd bedacht dat fluitiste Charlotte de muzikale leider van het combo zou worden en dirigent Rob zou zich alleen met het koor bezig hoeven te houden. Na een aanloopperiode bleek dit goed te werken.

In 2005 werd in de parochie een Kerst sing-in gehouden. Samen met andere koren uit de parochie werd op 18-12 een feestelijke avond georganiseerd waarbij iedereen kon meezingen met het repertoire.

In 2006 geeft dirigent Rob Fase aan dat hij gaat stoppen met Mitswa. Door externe factoren en het gevoel dat hij alles heeft bereikt met het koor wil hij een nieuwe stap in zijn dirigeer carrière maken. Tijdens een feestelijke viering wordt er half 2006 afscheid genomen van Rob.

Medio juli 2006 kreeg Mitswa een nieuwe dirigente in de persoon van Alexandra Scheepmaker. Zij was voor een aantal leden geen onbekenden; Alexandra was ook lid van Oktopus geweest en dirigente geweest van Eigen Wijs.
O.l.v. Alexandra zijn er een aantal liederen aan het repertoire toegevoegd die mede uit de tijd van Oktopus stammen; tijdloze nummers die nog altijd lekker in het gehoor liggen. Door privéomstandigheden is Alexandra in september 2007 vrij acuut gestopt met het dirigeren.
Een onzekere tijd brak aan voor het koor. Er werd een advertentie gezet in allerlei kranten e.a. en er werd goed op gereageerd. In de tussenliggende periode had Mitswa een goede inval dirigente aan Petra Bergamin. Zij heeft Mitswa de, voor het koor zeer belangrijke, kerstperiode doorgeholpen.
Uit een aantal sollicitaties kwam Peter van Marle als beste naar voren. De eerste viering met Peter was de carnavalsviering. Deze werd gehouden in de gereformeerde kerk omdat onze eigen kerk op dat moment werd verbouwd. Verkleed en wel mocht Peter aantreden, het mag gezegd worden, hij deed het met flair. Tot mei 2011 heeft het koor onder leiding van Peter gestaan. In de loop van de tijd werd het duidelijk dat het koor en de dirigent een andere visie hadden op de toekomst en muziek en in goed overleg is uiteindelijk besloten de samenwerking te beëindigen.

Tijdens de zoektocht naar een andere dirigent kwam geheel onverwachts tijdens een repetitie dirigente Irene Blomsma binnengelopen om eens te kijken naar "dat koor uit de Vennep". Irene was al dirigent van ander parochiekoor Revelation uit Buitenkaag en had verhalen gehoord over Mitswa.
Na een proefdirectie van verschillende kandidaat dirigenten werd er besloten dat het koor door wilde gaan met Irene als dirigente. In juli 2011 begon zij als dirigente van Mitswa. Haar vuurdoop was tijdens de viering in gelegenheid "De Bolle Olifant" in het kader van "Vennep Fusion”. In september heeft zij voor het eerst in 'eigen kerk' gedirigeerd. Onder de directie van Irene werd er ook weer goed gelet op de uitspraak: bekende foutjes waren de "paarden”(op-aarde) en de "geiten”(eeuwig-heid).

Vlak na de komst van Irene kwam er open sollicitatie van een pianiste die koren zocht om te kunnen begeleiden tijdens haar studie aan het conservatorium. Na een paar proefrepetities kwam pianiste Tsarina Marinkova koor en combo versterken op de piano.

In september 2012 bestond Ritmisch koor Mitswa 20 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren werd besloten om uit te pakken met een reünieconcert en een feestavond: "20 jaar Mitswa door de tijd heen”.

In 2011 werden de voorbereidingen gestart: eerst moesten de oud-dirigenten benaderd worden of zij hun medewerking wilden verlenen. Alle dirigenten (Rob, Alexandra en Peter) zeiden hun medewerking toe en daarna konden verdere voorbereidingen van start gaan. Een monsterklus: 78 oud-leden en muzikanten moesten opgespoord worden met adressen.

Het idee was dat elk (oud)-lid met de dirigent van zijn of haar koortijd een paar liederen zou zingen. Er waren 4 periodes waarin men lid (geweest) kon zijn. Met elke dirigent werd muziek uit die periode uitgezocht en de uitnodigen werden verstuurd. Er was een grote respons, veel leden vonden het leuk om de liedjes van toen nog eens te zingen. Twee avonden en een middag werd er intensief met alle leden gerepeteerd en uiteindelijk resulteerde dit in een zeer gelaagd concert op 6 oktober 2012. Na afloop was er een feestavond voor het hele gezelschap in Sociëteit De Ring, onder de kerk. De maandag na het concert mocht Mitswa 5 nieuwe leden verwelkomen.

 

Begin 2013 krijgt het koor het verdrietige bericht dat bassist Dick Warmerdam ongeneeslijk ziek is. Dick blijft bij het koor spelen maar eind april geeft hij dat hij stopt met bas spelen bij Mitswa. Door het uitvallen van Dick gaan de andere comboleden in conclaaf en uiteindelijk besluiten Aad, drums en Fred, gitaar, ook te stoppen: zonder het spel van Dick is het combo niet meer compleet en valt er een gat die niet op te vullen is. Tijdens de viering in mei neemt het koor afscheid van de 3 muzikanten. Door het wegvallen van het combo moet Mitswa zich weer "opnieuw uitvinden” qua muzikaliteit. Nu zijn er alleen piano en fluit ter begeleiding, dat vraagt om een geheel andere stijl van musiceren. Maar ook dat lost zich uiteindelijk weer op.

In het najaar van 2014 raakt Irene door een val dusdanig geblesseerd dat dirigeren niet mogelijk is. Fluitiste Charlotte neemt tijdelijk het stokje over. Irene komt na de kerst weer terug maar geef in het voorjaar toch te stoppen bij Mitswa omdat ze zich fysiek niet 100% kan geven.

Na vier jaar komt er zo een einde aan de samenwerking met Irene. In juli 2015 heeft Mitswa met 2 feestelijke vieringen in Nieuw-Vennep en op locatie in Sassenheim afscheid genomen van Irene.

Vanaf augustus 2015 begint fluitiste Charlotte Holthuijsenals interim-dirigent bij het koor. Charlotte is al jaren aan het koor verbonden als muzikaal leider van het combo en fluitiste en neemt tijdelijk het dirigeerstokje van Irene over tot er een nieuwe dirigent is. Het koor staat wederom een wisseling te wachten want pianiste Tsarina Marinkova heeft een baan als pianolerares aangenomen elders in het land en moet acuut stoppen. Zij zorgt voor een vervanger in de persoon van Jelena Popovic. Helaas is deze samenwerking ook maar van korte duur; door haar werk aan de Amsterdamse muziekschool is het begeleiden van een koor ook niet te combineren. Jelena heeft een collega die op zoek is naar een koor om te begeleiden: Lena Lelyukhina. Lena was al bekend met Mitswa als gelegenheidspianist en sinds eind 2015 is zij als vaste pianist aan het koor verbonden.

Met de wisseling van dirigent en pianist heeft het koor zichzelf wederom opnieuw op de kaart moeten zetten want de begeleiding bestaat nu nog enkel uit piano omdat de fluitiste dirigent is geworden bij het koor.

Charlotte besluit de muziek bij Mitswa een nieuwe impuls te geven door muziek opnieuw voor piano (opnieuw) te arrangeren, aan te passen aan de meerstemmigheid van het koor en dat heeft geresulteerd in een muziekmap met, van bijna alle liedjes, pianobegeleiding i.p.v. alleen akkoorden.

Een zoektocht naar een nieuwe dirigent is uiteindelijk gestaakt. Bij reacties van dirigenten bleek dat de gevraagde vergoedingen niet meer betaalbaar zijn voor een kerkkoor maar ook de samenwerking met Charlotte bevalt het koor zeer goed en ook de interactie met pianiste Lena. Daarom is besloten dat Charlotte verder gaat als dirigente van het koor. Op 18-11-2017 is het jubileumconcert t.g.v. het 25 jarig bestaan van het koor. Het koor kijkt samen met dirigent en pianist vol vertrouwen uit naar de toekomst!

Wie had dat 25 jaar geleden ooit gedacht?