Het repertoire van Mitswa bestaat o.a. uit de volgende liederen:

(liederen gemarkeerd met * zijn te beluisteren op ons You Tube kanaal)
 
1. Zoek eerst het koninkrijk
2. Ik zoek een stad
4. Blijf niet staan https://youtu.be/KFDn97fe9ik
5. Honderdmaal
6. Ik zoek een land
7. Het gelaat van de Geest 
8. Lead me Lord  https://youtu.be/gy854KKg5Tw (dirigent Irene Blomsma, opname reŁnie 2012)
9. God, ik geloof
10. Deze dag
11. The Banner of the Cross
12. Geloofsbelijdenis
13. Maak het waar
14. Lied van de eenzaamheid
15. Lied van het water
16. Raak mij niet kwijt
17. Iedereen heeft zo zijn dromen
18. Woord van vrijheid
19. Genieten
20. The church in the wildwood
21. Geef mij je hand
22. Wij geloven in Gods macht https://youtu.be/AD9i1rQNKX8 (dirigent Irene Blomsma, opname kerkviering 2014)
23. Ons Leven https://youtu.be/BhWEg8KDOHo
24. Onze Vader (oecumenisch)
25. Onze Vader  
26. De Stilte
27. God, wij hebben u gebeden
28. Liefde is...
29. Geest van God
30. Grote mensen, lege handen 
31. Bright eyes
32. Muren, muren
33. Door een bloem
34. Wat is het mooi
35. Allen tezamen
36. De vrede
37. Wij gaan aan tafel https://youtu.be/j676Z3fptjI  (dirigent Irene Blomsma, opname kerkviering 2014)
38. Kom en ga mee
39. Lied van het licht (mel. Can you feel the love tonight)
40. Ave Maria 
41. Samen naar een fijne wereld
42. Waaien met de wind
43. Rond brood en wijn http://www.youtube.com/watch?v=2x-4TwABFqE (dirigent Charlotte Holthuijsen, jan. 2016)
44. The angel rolled the stone away
45. God is Onze Vader God is Onze Vader (mel. House of the Rising Sun).mp3 (dirigent Peter van Marle, reŁnie 2012)
46. Hiné Matow
47. NIEUW Aan welke kant sta jij? https://youtu.be/rVL7gGJbKgU
48. Let the sun shine
49. 't Is God die mij leidt * t Is God die mij leidt.mp3 (dirigent Irene Blomsma, opname viering maart 2015)
50. In deze wereld
51. Bedankt o Heer *
52. Kom vrienden neem mijn hand
53. Geef mij nog vijf minuten
54. Man van Nazareth
55. Aandacht voor de ander
56. Blijf mij nabij https://www.youtube.com/watch?v=GgeuIdf7Msg (dirigent Charlotte Holthuijsen, mrt 2016)
57. It's me o Lord
58. Op de hele wereld
59. Een mooie wereld
60. Jerusalem Jerusalem.mp3
61. Zijn verhaal http://www.youtube.com/watch?v=eSlj7DK9wtw (dirigent Charlotte Holthuijsen jan. 2016)
62. Jij en ik
63. Jerusalem (Pinksteren)
64. Harmony
65. Geloof, niets is onmoog'lijk Geloof, niets is onmogelijk.mp3 (dirigent Rob Fase, opname reŁnie 2012)
66. Amazing Grace
67. De Zegenbede De Zegenbede Mitswa.mp3
68. Wij zijn samen onderweg
69. Vrijheid
70. Kom, ga mee
71. Ave Verum
72. Zo bidden wij Heer
73. Vang het licht op in je handen
74. Maar vrede o mens....
75. Wees gegroet, o Sterre 
76. I need Thee every hour https://youtu.be/D_1dYF_RClQ
77. Zingen wil ik van de wereld  
78. Elkaar dragen 03 Elkaar dragen.mp3
79. De Geest van God waait als een wind
80. Wees gegroet Maria 
81. Hij is vuur
82. Dit huis van glas en steen
83. Lied van de stilte Lied van de stilte.mp3
84. Onze Vader
85. Eenzaamheid
86. Kom Heer, geef ons vertrouwen
87. The Millenium Prayer
88. Ave Maria (Ned.) Ave Maria.mp3 (dirigent Irene Blomsma, opname reŁnie 2012)
89. Give me oil in my lamb
90. This world is not my home
91. Ave Maria (Eng.)
92. Praise His Holy Name
93. Onze Vader 
94. Zo vrij als een vogel
95. Vriend en vreemde
96. Diep in de dingen
97. May your roads be straight and narrow http://www.youtube.com/watch?v=p9Kt-7IRWkc (dirigent Charlotte Holthuijsen, jan 2016)
98. Onze Vader
99. Wie wil leven
100. Jij bent het leven
101. Lied van Pasen  https://www.youtube.com/watch?v=eV0lGd65s1g (dirigent Charlotte Holthuijsen, mrt 2016)
102. Door de wereld gaat een woord 
103. Halleluja, zing het uit Halleluja, zing het uit.mp3 (dirigent Alexandra Scheepmaker, opname reŁnie 2012)
104. Siyahamba 
105. Geniet van het Goede
106. Zing met mij
107. Geef mij kracht
108. Dat nog 1000 dagen komen 1000 dagen.MP3 (dirigent Peter van Marle, opname reŁnie 2012)
109. Het Scheppingslied
110. Droomland
111. Veni Creator Spiritus (Taizé)
112. Waar, waar mens
113. Veni Sancte Spiritus (Taizé)
114. Vrienden zingt in vreugde
115. Bevrijdend woord
117. Mens, leer wat leven is
118. In Gods Hand
119. Waar liefde mensen samenvoegt
120. Onze Vader
121. Het lied van Gods liefde
122. Lied van het vuur
123. U zij de glorie
124. Ik zie Uw naam
125. Bruggen 05 Bruggen.mp3
126. Spoor van Uw gerechtigheid
127. Frisse moed
128. Gebed om de Vrede
129. Mag ik dan bij U.... https://youtu.be/lscsSOEF0NU
130. I believe 
131. Love shine a light (let His love shine a light....) https://youtu.be/vwnZcUdsqNc
132. Spiritual op de uittocht (Go down Moses) https://youtu.be/A_804AP8_tc
133. NIEUW Kijk Omhoog https://youtu.be/XyjUjVS9edg
134. Een enkel woord 
 
Suzanne (Nederlandse tekst: Jezus was een visser) 

 
Liederen voor 'diverse' gelegenheden
 
D01 Lied van de komende Heer
D02 Wij groeten U, o Koningin
D03 Lied van de Heilige Geest
D04
D05 De kin'dren van Jeruzalem (Palmpasen)
D06 Toen Jezus naar zijn stede ging (Palmpasen)