Het repertoire van Mitswa bestaat o.a. uit de volgende liederen:

1. Zoek eerst het koninkrijk (verwerkt in medley)
2. Ik zoek een stad (verwerkt in medley)
4. Blijf niet staan
5. Honderdmaal
6. Ik zoek een land (verwerkt in medley)
7. Uit Uw hemel zonder grenzen
8. Lead me Lord (dirigent Irene Blomsma, solo: Joke Jansen en Gerard Clemens)
9. God, ik geloof
10. Deze dag
11. Dank voor het leven
12. Geloofsbelijdenis
13. Maak het waar
14. Lied van de eenzaamheid
15. Lied van het water
16. Raak mij niet kwijt
17. Iedereen heeft zo zijn dromen
18. Woord van vrijheid
19. Genieten
20. The church in the wildwood (verwerkt in medley)
21. Geef mij je hand
22. Wij geloven (dirigent Irene Blomsma)
23. Ons Leven
24. Laat zingen de mensen
25. Geef ons een nieuwe morgen  
26. De Stilte
27. God, wij hebben u gebeden
28. Liefde is...
29. Geest van God
30. Grote mensen, lege handen 
31. Bright eyes
32. Muren, muren
33. Door een bloem
34. Wat is het mooi
35. Allen tezamen
36. De vrede
37. Wij gaan aan tafel (dirigent: Irene Blomsma)
38. Kom en ga mee
39. Lied van het licht (mel. Can you feel the love tonight)
40. Ave Maria 
41. Samen naar een fijne wereld
42. Waaien met de wind
44. The angel rolled the stone away
45. God is Onze Vader (dirigent: Peter van Marle)
46. Hiné Matow
48. Let the sun shine
50. In deze wereld
51. Bedankt o Heer *
52. Kom vrienden neem mijn hand
53. Geef mij nog vijf minuten
54. Man van Nazareth
55. Aandacht voor de ander
57. Zoekend naar licht
58. Op de hele wereld
59. Een mooie wereld
60. Jerusalem Jerusalem.mp3
62. Jij en ik
65. Geloof, niets is onmoog'lijk Geloof, niets is onmogelijk.mp3 (dirigent Rob Fase, opname reünie 2012)
66. Amazing Grace
67. De Zegenbede De Zegenbede Mitswa.mp3
68. Wij zijn samen onderweg
69. Vrijheid
70. Kom, ga mee
71. Ave Verum
72. Zo bidden wij Heer
73. Vang het licht op in je handen
74. Maar vrede o mens....
75. Wees gegroet, o Sterre 
77. Zingen wil ik van de wereld  
78. Elkaar dragen 03 Elkaar dragen.mp3
79. De Geest van God waait als een wind
80. Wees gegroet Maria 
83. Lied van de stilte Lied van de stilte.mp3
84. Met Zijn stroming mee
 
85. Eenzaamheid
86. Kom Heer, geef ons vertrouwen (verwerkt in medley)
87. The Millenium Prayer
88. Ave Maria (NL) (dirigent: Irene Blomsma)
89. Give me oil in my lamb
90. Stel je voor (Imagine)
91. Ave Maria (Eng.)
92. Praise His Holy Name
93. Onze Vader 
94. Zo vrij als een vogel
95. Vriend en vreemde
96. Diep in de dingen
98. Onze Vader
99. Wie wil leven
100. Jij bent het leven
102. Door de wereld gaat een woord 
104. Siyahamba 
105. Geniet van het Goede
106. Zing met mij
107. Geef mij kracht
110. Droomland
111. Veni Creator Spiritus (Sporen naar God 2)
112. Waar, waar mens
114. Vrienden zingt in vreugde
115. Bevrijdend woord
117. Mens, leer wat leven is
119. Waar liefde mensen samenvoegt
120. Onze Vader
121. Het lied van Gods liefde
123. U zij de glorie
124. Ik zie Uw naam
125. Bruggen 05 Bruggen.mp3
127. Frisse moed
131. Love shine a light (let His love shine a light....) 
132. Spiritual op de uittocht (Go down Moses) 
 
Suzanne (Nederlandse tekst: Jezus was een visser) 

 
Liederen voor 'diverse' gelegenheden
 
D01 Lied van de komende Heer
D02 Wij groeten U, o Koningin
D03 Lied van de Heilige Geest
D04
D05 De kin'dren van Jeruzalem (Palmpasen)
D06 Toen Jezus naar zijn stede ging (Palmpasen)
D07
D08 Niemand leeft voor zichzelf (acclamatie)