Mitswa is in september 1992 opgericht met voornamelijk leden uit het tienerkoor Eigen Wijs en oud-leden van het koor Oktopus (voorganger van Eigen Wijs).

Oktopus
Het koor Oktopus is in de jaren 60 opgericht. Met zgn. 'beatmissen' werd er een nieuw geluid in de R.K. Kerk van Nieuw-Vennep ten gehore gebracht. Het koor stond onder leiding van Joop Beenhakker. Toen Oktopus in 1984 werd opgeheven werd er een jongerenkoor/tienerkoor opgericht, Eigen Wijs.
 
Eigen Wijs
Eigen Wijs bestond van 1985 tot 1991. Het koor stond onder leiding van Alexandra Scheepmaker en na haar verhuizing naar het buitenland werd het dirigeerstokje overgenomen door Nellie Meirmans.
 
Mitswa
Na het ter ziele gaan van Eigen Wijs hadden een aantal jongeren het gevoel dat er toch een doorstart gemaakt moest worden met een nieuw koor. Het Mitswa koor werd opgericht. Rob Fase was al als dirigent actief geweest bij Eigen Wijs en ging verder met Mitswa. In eerste instantie bestond het koor alleen maar uit dames. Het werd als snel het ' meisjeskoor' genoemd. Na een succesvolle wervingsactie kwamen de eerste mannen erbij.
 
Bij het 5 jarig bestaan van het koor bestond het koor uit bijna zestig leden en het combo bestond uit keyboard, gitaren en drums. Tijdens een busreis (het jaar voor dit jubileum van het koor) naar voormalig Oost-Duitsland werd het idee jubileumconcert geopperd. Dat idee kreeg vorm in een jubileumconcert/reünie van de 3 koren Mitswa, Eigen Wijs en Octopus.
 
Bij het 10 jarig bestaan was het ledenaantal iets geslonken maar bestond het koor nog wel uit een groot aantal leden die elke zondagavond enthousiast kwamen repeteren. Ter gelegenheid van dit jubileum werd een dagje uit georganiseerd voor de leden naar Wijchen. Eerst werd er gezongen in de parochiekerk van Wijchen. Aansluitend was er een dagje uit voor de leden en partners met boottocht.
 
In juni 2006 besloot dirigent Rob dat het mooi was geweest. De motivatie om verder te gaan ontbrak en hij wilde nieuwe wegen inslaan. Rob werd in een afscheidsviering in de eigen kerk feestelijk toegezongen en bedankt. 
 
Medio juli 2006 kreeg Mitswa een nieuwe dirigente in de persoon van Alexandra Scheepmaker. Zij was voor een aantal leden geen onbekenden; Alexandra was ook lid van Octopus geweest en dirigente geweest van Eigen Wijs.
O.l.v. Alexandra zijn er een aantal liederen aan het repertoire toegevoegd die mede uit de tijd van Octopus stammen; tijdloze nummers die nog altijd lekker in het gehoor liggen. Door omstandigheden is Alexandra in september 2007 gestopt met het dirigeren.
 
Een onzekere tijd brak aan voor het koor. Hoe moest het nu verder. Er werd een advertentie gezet in allerlei kranten e.a. en er werd goed op gereageerd. In de tussenliggende periode had Mitswa een goede inval dirigente aan Petra Bergamin. Zij heeft Mitswa de, voor het koor zeer belangrijke, kerstperiode doorgeholpen.
 
Uit de reacties van sollicitanten kwam Peter van Marle als beste naar voren. Peter had een lange muziekervaring als muziekdocent en speelde zelf ook piano, orgel en keyboard. Dit was wel een must voor het koor omdat bij gebrek aan pianobegeleiding bijv. het zoeken naar nieuwe muziek een stuk moeilijker ging.
 
De eerste viering met Peter was de carnavalsviering. Deze werd gehouden in de gereformeerde kerk omdat onze eigen kerk op dat moment werd verbouwd. Verkleed en wel mocht Peter aantreden, het mag gezegd worden, hij deed het met flair.
 
Tot mei 2011 heeft het koor onder leiding van Peter gestaan. In de loop van de tijd werd het duidelijk dat het koor en de dirigent een andere visie hadden op de toekomst en muziek en in goed overleg is uiteindelijk besloten de samenwerking te beëindigen.
 
Tijdens de zoektocht naar een andere dirigent kwam geheel onverwachts tijdens een repetitie de huidige dirigente Irene Blomsma binnengelopen om eens te kijken naar "dat koor uit de Vennep".
Na een proefdirectie van verschillende kandidaat dirigenten werd er door de leden unaniem besloten dat het koor door wilde gaan met Irene als dirigente. In juli 2011 is zij begonnen als dirigente van Mitswa. Haar vuurdoop was tijdens de viering in gelegenheid "De Bolle Olifant" in het kader van Vennep Fusion. In september heeft zij voor het eerst in 'eigen kerk' gedirigeerd.
Vier jaar lang heeft Irene Mitswa gedirigeerd tot zij in september 2014 een ongelukkige val maakt en tijdelijk niet kan dirigeren. In januari 2015 gaat zij weer aan de slag maar in februari 2015 geeft Irene aan dat zij om gezondheidsredenen moet stoppen met het dirigeren bij Mitswa. In juni heeft Mitswa met een feestelijke viering in de eigen kerk en een BBQ met leden en pastores afscheid genomen van Irene als dirigente.
 
Vanaf augustus 2015 staat 'dirigente' Charlotte Holthuijsen voor het koor.