30 jaar Ritmisch koor Mitswa

 

30 jaar. Wie had ooit gedacht dat we het als koor zo lang zouden volhouden…

 

In 1992 liep jongerenkoor Eigen Wijs op zijn eind en werd er gesproken over een doorstart maar dan met een nieuw koor. Het moest een jongerenkoor worden met "oudere” jongeren en het zou de naam Mitswa krijgen wat ‘opdracht’ betekend. Aanmeldingen volgden en het koor was een feit. De gemiddelde leeftijd  van de "oudere” jongeren lag al snel rond de 30-35 jaar. De kerstnachtviering van 1992 was de eerste viering en met ongeveer 16 dames werd een prachtige viering neergezet.

  Afbeelding invoegen

 

Het koor groeide en de muzikale begeleiding werd uitgebreid. Via-via kwamen we in contact met de geloofsgemeenschap in Kloster Neuendorf in voormalig Oost-Duitsland. We werden uitgenodigd om een weekend te komen, in de kerk te zingen en een concert te geven. Het weekend was een geweldig succes en is meerdere malen herhaald (met altijd weer een bonte avond). Ging de eerste reis nog met eigen auto’s, de keer daarop gingen we met de bus. Tijdens deze busreis werden herinneringen opgehaald aan "de goede oude tijd” met de andere koren zoals Eigen Wijs en Oktopus. Toen werd het idee geboren om een concert te geven met alle leden van deze koren. Op 10 oktober 1997 was het zover: het eerste jubileumconcert van Mitswa was een feit!

 

In de jaren erna hebben we met het koor veel beleefd. Leuke dingen zoals dagjes weg, gospelfestival, Oranjemarkt, na vieringen koffie drinken bij de Rustende Jager, huwelijksvieringen. Maar we hebben ook verdriet met elkaar gedeeld bij overlijden van koorleden en partners van leden.

De oude pastorie waar we altijd koffiedronken, gezellige avonden hadden en soms ook repeteerden werd afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam De Herberg.

Er gingen muzikanten en koorleden weg en er kwamen andere voor terug. We hebben wijzigingen meegemaakt in het pastorale team: Pastoor Tol, Jan Lange, Ton Hekkenberg, Ps. Quadvlieg en nu de paters SVD.

Ook hebben we diverse wisselingen gehad van dirigenten: Rob, Alexandra, Peter, Irene.

 

Als ik nu terugkijk lijken de jaren wel omgevlogen. Een terugblik in de fotoboeken van Mitswa leverde veel (hilarisch) gelach op en stemt soms ook wat weemoedig. Het is geweldig dat we het nu al 30 jaar volhouden als koor en dat we het allemaal nog steeds zo leuk vinden om te zingen.

Ik hoop dat we met z’n allen nog lang door mogen en kunnen gaan en misschien hebben we over 5 jaar weer wat te vieren als we 35 jaar bestaan. Wij hopen allen op uw komst naar ons concert en hopen dat het een mooie avond wordt.

 

Marleen, voorzitter Ritmisch koor Mitswa