Geschiedenis Oktopus

In augustus 1971 werd in de R.K. kerk van Nieuw-Vennep o.l.v. de toenmalige kapelaan Wim Al een jeugdkoor opgericht door 9 jonge mensen.
De snelle groei van het koor werd bevorderd door de afspraak om bij iedere volgende bijeenkomst twee nieuwe leden mee te nemen.Al gauw bestond het koor uit 50 leden.
Het koor kreeg de naam Oktopus. Oktopus betekend inktvis, een aardige vondst, maar verder zonder speciale betekenis hoewel sommigen de kronkelende armen van de inktvis zagen als het symbool van de vele wegen en richtingen die het koor inslaat. Anderen doelen op de eigenschap van de inktvis, die, als hij eenmaal een prooi heeft verschalkt (in dit geval de kerkgangers), deze niet meer loslaat.
  Afbeelding invoegen
Het voornaamste doel van het koor werd "het op verantwoorde wijze zoeken naar nieuwe mogelijkheden van liturgische expressie”. Begeleid door elektrische gitaren en een drumstel brachten de jongeren een repertoire uit de top 40 ten gehore. Er werd gezongen in het Nederlands: zelf geschreven religieuze teksten op bestaande melodieën. Hoewel vooral uit conservatieve hoek protesten klonken, werden de zogenaamde beatmissen steeds populairder. Als Oktopus tijdens een zondagse viering optrad, moest er op een gegeven moment een politieagent aan te pas komen om het verkeer op "de brug” in goede banen te leiden. Na afloop van een jongerenmis klonk er steevast applaus, ook iets nieuws in de katholieke kerk.

Al gauw sloegen de armen van Oktopus verder uit in alle richtingen. Pastoors uit omliggende gemeenten stuurden uitnodigingen en het duurde niet lang eer de eerste dominee zich meldde om als gastheer op te treden. Oktopus verzorgde zelfs een concert in de Haarlemse Koepelgevangenis. Er werd met steeds weer veel succes gezongen in o.a. Hilversum, Wassenaar, Noordwijkerhout, Oegstgeest en voor radio Bloemendaal. Speciaal mag hier worden genoemd de optredens in Alphen aan den Rijn bij pastoor Krol. De kerk was iedere keer te klein als Oktopus optrad.

De kerstnachten waren drukke nachten voor Oktopus. Eerst de nachtmis verzorgen in Alphen aan den Rijn om 21.00u en dan snel racen naar Nieuw-Vennep voor de nachtmis van Middernacht.

Langzamerhand werden er 4 stemmige liederen aan het repertoire toegevoegd en ook het combo breidde zich verder uit met dwarsfluit en trompetten. In de loop der jaren kwam er steeds meer repertoire voor jongerenkoren beschikbaar, op teksten van onder meer Jan Duin en Henk Jongerius (jongerenliturg). Bekende componisten, zoals Joop Stokkermans en Louis van Dijk werkten daaraan mee. Veel van dat vroegere werk is in de GVL (gezangen voor Liturgie) opgenomen en in daarmee in zekere zin universeel geworden, alleen zing je ze tegenwoordig soms met een andere begeleiding en vooral in een ander tempo.

Pastoors, dirigenten en comboleden wisselden elkaar in al die jaren af. Koorleden kwamen en gingen en het koor hield uiteindelijk in 1984 op met bestaan.Oktopus was een zeer hechte groep die prima op elkaar was ingespeeld. Veel vriendschappen uit die tijd bestaan nog steeds, een aantal jongeren is zelfs met elkaar getrouwd. Het was meer dan een toevallige groep zingende jongeren. Het was een soort mini-geloofsgemeenschap, met ruimte voor vriendschap, geloof, plezier en twijfel. De soms eigen geschreven teksten spreken daarvan, net als de band tussen de koorleden, waarvan nog zoveel jaar Oktopus nog steeds getuigd.

In 1997 zijn de leden van Oktopus weer bij elkaar gekomen voor het reünieconcert "van Oktopus via Eigen Wijs naar Mitswa” en op 16-11-2013 is het koor wederom bij elkaar gekomen voor een eenmalig optreden.Het koor was voor die gelegenheid met een knipoog naar de hogere leeftijd van de leden voor 1 keer omgedoopt tot Oktop(l)us. Het belangrijkste is dat er nog steeds, tot op de dag van vandaag, met veel enthousiasme in de kerk gezongen wordt want de bindende factor blijft door al die jaren heen: Samen Zingend Geloven.

Op zaterdag 30-6-2018 zal Oktopus in de originele bezetting o.l.v. dirigent Joop Beenakker eenmalig bij elkaar komen om, samen met Ritmisch koor Mitswa, een viering te verzorgen. Aansluitend is er een reünie/feestavond in De Kelder van de Koster voor alle (oud)leden.