Jongerenkoor Oktopus 1971-1984  

Op zaterdag 30 juni 2018 om 19.00 uur verzorgt Mitswa samen met oud-koor Oktopus de kerkviering. Beide koren zullen nummers uit de rijke muzikale geschiedenis laten horen.
 
 
Er zullen 2 repetities zijn voor beide koren (gezamenlijk):
- maandag 18 juni om 20.00u (19.30u koffie/thee in Herberg)
- zondag 24 juni om 12.00u (inloop vanaf 11.00u)
 
Na de viering is er vanaf 20.30u een feestavond voor beide koren (evt. met partners) en genodigden. De kosten voor dit alles zijn € 10,- per persoon. 
Aanmelden kan via het mailadres op het aanmeldformulier.
We hopen op een grote opkomst!
 
En voor wie het leuk vindt:
een artikel over de ontmoeting tussen dirigent Joop Beenakker en oud-voorzitter Rob Pijpers