Jongerenkoor Oktopus 1971-1984  

Op zaterdag 30 juni 2018 om 19.00 uur verzorgt Mitswa samen met oud-koor Oktopus de kerkviering. Beide koren zullen nummers uit de rijke muzikale geschiedenis laten horen.
 
 
Er zullen 2 repetities zijn voor beide koren (gezamenlijk):
- maandag 18 juni om 20.00u (19.00u koffie/thee in Herberg, 19.30u naar kerk voor indeling koren)
- zondag 24 juni om 10.30u (inloop vanaf 10.30u)
 
Na de viering is er vanaf 20.30u een feestavond voor beide koren (evt. met partners) en genodigden. De kosten voor dit alles zijn € 10,- per persoon. 
Aanmelden kan via het mailadres op het aanmeldformulier.
We hopen op een grote opkomst!
 
En voor wie het leuk vindt:
een artikel over de ontmoeting tussen dirigent Joop Beenakker en oud-voorzitter Rob Pijpers